สัมมนาและจัดเลี้ยง

ห้อง

ขนาดห้อง
(ตารางเมตร)

การจัดห้อง

จัดเลี้ยง

คลาสรูม

เธียเตอร์

ยูเชฟ

ค็อกเทล

มาตรฐาน

สูงสุด

มาตรฐาน

สูงสุด

ห้องซันชายน์ (Sunshine)

128 ตรม.

-

-

100

110

120

60

-

ห้อง ซันเซ็ท
(Sunset)

24 ตรม.

-

-

15

20

25

15

-

ห้องจัดเลี้ยง
ซีบรีซ
(Sea Breeze)

409 ตรม.

200

230

50

70

100

60

200

ห้องอาหาร
หินทราย
(Hinsai)

73 ตรม.

40

50

30

40

40

20

50

 

อุปกรณ์ในห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง
เครื่องเล่นวีดิโอ แอลซีดีโปรเจคเตอร์ ฟลิปชาร์ต กระดาษโน้ตและปากกา จอแบบเคลื่อนย้ายได้ ไว้ท์บอร์ด โทรทัศน์ เครื่องอัดเทป  โอเวอร์เฮด พร้อมทั้งระบบเสียงและ ผู้ดูแล

หน้าแรก  |  ห้องพักและราคา  |  สิ่งอำนวยความสะดวก  |  โรงแรม S2 Hotel
©2010, www.s2-hotel.com  |  Wedesign by 777designz, Power by Chonburizone.com